Truy cập nội dung luôn

Nested Portlets Nested Portlets

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Bài viết tin tức

TIN TỨC - SỰU KIỆN TIN TỨC - SỰU KIỆN

TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Thủ tục hành chính - Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng duy nhất về chất lượng do Thủ tướng quyết định trao tặng và nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương và là giải thưởng duy nhất được quy định chính thức trong hệ thống pháp luật thông qua Luật - Nghị định - Thông tư. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia sẽ được đề cử tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

» Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017

» Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước

» Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

» Kết quả kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hóa chất nguy hiểm - QCVN 05:2020/BCT
Ngày 21/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm” kèm theo Thông tư số 48/2020/TT-BCT. Quy chuẩn mang ký hiệu QCVN 05:2020/BCT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

» Chứng nhận thủy sản xuất khẩu vào nước Anh vẫn giữ đến ngày 31/3/2021

» Xuất khẩu sang EU: Cần đáp ứng các tiêu chuẩn SPS

» Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị thảo luận về tiêu chuẩn của Brazil với thủy sản nhập khẩu

» Quy định mới của EU về sản phẩm hữu cơ dành cho các nhà xuất khẩu ngũ cốc, đậu và hạt có dầu

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết