Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Bài viết tin tức

TIN TỨC - SỰU KIỆN TIN TỨC - SỰU KIỆN

TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 2847/TĐC-QLCL ngày 07/12/2016 về việc hướng dẫn kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; từ ngày 03- 16/01/2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

» Kết quả kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

» Kết quả kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ Tết Trung thu năm 2016 và mũ bảo hiểm

» Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

» Kết quả kiểm tra về đo lường tại cơ sở y tế

Bản tin TBT Bản tin TBT

Bản tin TBT tháng 12/2016
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang tháng 12/2016

» Bản tin TBT tháng 11/2016

» Bản tin TBT tháng 10/2016

» Bản tin TBT tháng 9/2016

» Bản tin TBT tháng 8/2016

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Phương án sắp xếp tổ chức ngành Khoa học và Công nghệ

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết