Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Chi tiết bài viết

Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 02/2019

Mã thông báo

Quốc gia

Sản Phẩm

Ngày thông báo (dd/mm/yyyy)

G/TBT/N/ISR/1033

ISRAEL

Paints and varnishes

5.02.2019

G/TBT/N/TPKM/337/R1

THE SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF TAIWAN, PENGHU, KINMEN AND MATSU

Pharmaceutical products, drugs - Revision

5.02.2019

G/TBT/N/TPKM/355

THE SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF TAIWAN, PENGHU, KINMEN AND MATSU

Cosmetics

5.02.2019

G/TBT/N/TPKM/356

THE SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF TAIWAN, PENGHU, KINMEN AND MATSU

Cosmetics

5.02.2019

G/TBT/N/TZA/232

TANZANIA

Fruit drinks

5.02.2019

G/TBT/N/TZA/233

TANZANIA

Fruit juices and nectars

5.02.2019

G/TBT/N/TZA/234

TANZANIA

Jams, jellies and marmalades

5.02.2019

G/TBT/N/TZA/235

TANZANIA

Pickles

5.02.2019

G/TBT/N/UGA/1020

UGANDA

Dark sweet and black strap molasses

5.02.2019

G/TBT/N/KOR/809

REPUBLIC OF KOREA

Chemical substances

1.02.2019

G/TBT/N/KOR/810

REPUBLIC OF KOREA

Medical devices

1.02.2019

Tin liên quan
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 12/2020    23/12/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 11/2020    04/12/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 10/2020    09/11/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 09/2020    13/10/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 08/2020    23/09/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 07/2020    31/08/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 06/2020    31/07/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 05/2020    16/06/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 04/2020    12/05/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 03/2020    08/04/2020

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết