Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Chi tiết bài viết

Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 03/2019

Mã thông báo

Quốc gia

Sản Phẩm

Ngày thông báo (dd/mm/yyyy)

G/TBT/N/EU/649

EUROPEAN UNION

Substances

28.03.2019

G/TBT/N/EU/650

EUROPEAN UNION

Cosmetics

28.03.2019

G/TBT/N/TZA/260

TANZANIA

Still table wine

28.03.2019

G/TBT/N/TZA/261

TANZANIA

Beer

28.03.2019

G/TBT/N/TZA/255

TANZANIA

Baker's yeast

27.03.2019

G/TBT/N/TZA/256

TANZANIA

Baking powder

27.03.2019

G/TBT/N/TZA/257

TANZANIA

Food additives

27.03.2019

G/TBT/N/TZA/258

TANZANIA

Food grade - Saccharin

27.03.2019

G/TBT/N/TZA/259

TANZANIA

Food grade - Sucralose

27.03.2019

G/TBT/N/THA/537

THAILAND

Air-conditioners

26.03.2019

G/TBT/N/TPKM/372

THE SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF TAIWAN, PENGHU, KINMEN AND MATSU

Medical devices

26.03.2019

G/TBT/N/TZA/254

TANZANIA

Food grade - Aspartame

26.03.2019

Tin liên quan
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 05/2020    12/05/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 04/2020    12/05/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 03/2020    08/04/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 02/2020    19/03/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 01/2020    19/03/2020
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 12/2019    30/12/2019
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 10/2019    02/12/2019
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 11/2019    02/12/2019
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 09/2019    30/10/2019
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 08/2019    30/09/2019

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết