Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Chi tiết bài viết

Kết quả kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ Tết Trung thu năm 2016 và mũ bảo hiểm

Thực hiện theo chỉ đạo Công văn số 1866/TĐC-QLCL ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2016; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2016 và mũ bảo hiểm.

Với các nội dung kiểm tra gồm: ghi nhãn hàng hóa (đối với mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em) theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa; thể hiện dấu hợp quy CR gắn trên hàng hóa; nội dung và việc thể hiện thông tin cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của hàng hóa; sự phù hợp của đồ chơi trẻ em với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 3:2009/BKHCN và mũ bảo hiểm với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 2:2008/BKHCN (lấy mẫu  thử nghiệm đánh giá chất lượng).

Đã tiến hành kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm tại địa bàn huyện Cái Bè, thị xã Cai Lậy, huyện Châu Thành, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho. Kết quả như sau:

- Kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa: có 73/78 mẫu hàng hóa được ghi nhãn đúng quy định.

- Kiểm tra việc gắn dấu hợp quy CR: 75/78 mẫu hàng hóa được gắn dấu hợp quy CR theo đúng quy định.

- Thực hiện lấy 07 mẫu đánh giá chất lượng (bao gồm: 05  mẫu đồ chơi trẻ em; 02 mẫu mũ bảo hiểm); đã gửi mẫu thử nghiệm tại các đơn vị đánh giá sự phù hợp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành 04 Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa đối với đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm được ghi nhãn chưa phù hợp quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ – CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về nhãn hàng hóa và chưa được gắn dấu hợp quy CR.

Qua kiểm tra cho thấy tình hình chấp hành các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, thể hiện gắn dấu hợp quy CR trên nhãn hàng hóa đa số các cơ sở kinh doanh thực hiện phù hợp quy định. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số cơ sở kinh doanh các hàng hóa chưa được ghi nhãn phù hợp quy định và chưa gắn dấu hợp quy CR, một số loại hàng hóa đồ chơi trẻ em gắn tem CR không đúng tên sản phẩm được chứng nhận. Do vậy thời gian tới cần tăng cường công tác phối hợp thanh, kiểm tra giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành từ Trung ương, địa phương trong việc chấp hành quy định của pháp luật về nhãn và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh đồ chơi trẻ em.

Nguyễn Văn Phúc

Tin liên quan
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    29/06/2018
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    11/09/2017
Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017    17/03/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    15/12/2016
Kết quả kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ Tết Trung thu năm 2016 và mũ bảo hiểm    05/11/2016
Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa    28/09/2016
Kết quả kiểm tra về đo lường tại cơ sở y tế    29/07/2016
Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008    12/07/2016
20 năm Giải thưởng chất lượng quốc gia    12/07/2016
Công tác triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    12/07/2016

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết