Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Chi tiết bài viết

Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 2847/TĐC-QLCL ngày 07/12/2016 về việc hướng dẫn kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; từ ngày 03- 16/01/2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

 

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 25 cơ sở kinh doanh xăng, dầu và thiết bị điện, điện tử tại 11 huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho. Kết quả như sau:

- Về đo lường:

+ Kiểm tra sự phù hợp cột đo xăng dầu (CĐXD) với quy định về phê duyệt mẫu và kiểm định theo quy định: có 45/47 CĐXD (chiếm tỉ lệ 95,7 %) phù hợp quy định và 02/47 CĐXD (chiếm tỉ lệ 4,3 %) không phù hợp quy định (đứt niêm phong chì bộ chỉ thị).

+ Kiểm tra sai số của kết quả phép đo so với giới hạn sai số cho phép: 43/47 CĐXD (chiếm tỉ lệ 91,5 %) có sai số nằm trong giới hạn sai số cho phép và 04/47 CĐXD (chiếm tỉ lệ 8,5 %) có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép.

- Về chất lượng:

+ Kiểm tra nhãn hàng hóa: có 77/87 sản phẩm, hàng hóa được ghi nhãn phù hợp quy định (chiếm tỉ lệ 88,5 %).

+ Kiểm tra việc gắn dấu hợp quy CR: có 26/36 sản phẩm, hàng hóa được gắn dấu hợp quy CR phù hợp quy định (chiếm tỉ lệ 72,2 %).

+ Kiểm tra chất lượng: Đoàn đã lấy 03 mẫu thiết bị điện và điện tử, 03 mẫu xăng không chì có trị số octan RON 92-II; 01 mẫu xăng không chì có trị số octan RON 95-II và 01 mẫu DO 0,05S để thử nghiệm đánh giá chất lượng. Kết quả: 08/08 mẫu nêu trên đều phù hợp với quy định.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành 05 thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp đối với 05 cơ sở kinh doanh xăng dầu (01 cơ sở đứt niêm phong chì bộ chỉ thị; 04 cơ sở có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép); 03 thông báo tạm dừng lưu thông đối với 03 cơ sở kinh doanh thiết bị điện và điện tử có nhãn hàng hóa được ghi không phù hợp quy định và không gắn dấu hợp quy CR; lập biên bản vi phạm hành chính về đo lường và chuyển hồ sơ vi phạm đề nghị Chánh Thanh tra Sở KH&CN xử phạt đối với 05 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về đo lường.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy phần lớn các cơ sở kinh doanh xăng, dầu và thiết bị điện, điện tử lưu thông trên địa bàn tỉnh đã chấp hành đúng quy định nhà nước. Tuy nhiên, có một số cơ sở kinh doanh thiết bị điện và điện tử chưa quản lý tốt đầu vào nguồn hàng hóa nên vẫn còn hàng hóa chưa được ghi nhãn phù hợp quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ–CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về nhãn hàng hóa và chưa được gắn dấu hợp quy CR; bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở thực hiện chưa đầy đủ các quy định về đo lường dẫn đến các vi phạm về đo lường như: sử dụng phương tiện đo có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép và tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Nguyên nhân do các cơ sở chưa trang bị bình đong đối chứng và định kỳ thực hiện tự kiểm tra phương tiện đo, phép đo theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015.

Do vậy, thời gian tới cần tăng cường công tác phối hợp thanh, kiểm tra giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng, dầu, thiết bị điện và điện tử.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    29/06/2018
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    11/09/2017
Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017    17/03/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    15/12/2016
Kết quả kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ Tết Trung thu năm 2016 và mũ bảo hiểm    05/11/2016
Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa    28/09/2016
Kết quả kiểm tra về đo lường tại cơ sở y tế    29/07/2016
Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008    12/07/2016
20 năm Giải thưởng chất lượng quốc gia    12/07/2016
Công tác triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    12/07/2016

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết