Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Chi tiết bài viết

Kết quả kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

Thực hiện kế hoạch kiểm tra số 21/KH-TĐC ngày 24/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang đã chủ trì và phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (HĐGS).

 Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra các sản phẩm HĐGS tại 31 cơ sở gồm: 03 cơ sở sản xuất cà phê; 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi; 05 cơ sở sang chiết, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); 04 cơ sở kinh doanh phân bón; 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng tiêu dùng, thực phẩm (bột giặt, thực phẩm, sữa, …) trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra như sau:

- Kiểm tra về ghi lượng của HĐGS trên nhãn hàng hóa: 33 sản phẩm HĐGS. Trong đó, có 14/33 (chiếm tỉ lệ 42,4 %) sản phẩm ghi lượng HĐGS phù hợp quy định và 19/33 (chiếm tỉ lệ 57,6 %) sản phẩm ghi lượng HĐGS không phù hợp quy định (theo Thông tư 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

- Kiểm tra về lượng HĐGS thực tế với yêu cầu quy định: 32 sản phẩm HĐGS. Trong đó, có 15/32 (chiếm tỉ lệ 46,9 %) sản phẩm có lượng HĐGS phù hợp quy định và 17/32 (chiếm tỉ lệ 53,1 %) sản phẩm có lượng HĐGS thực tế không phù hợp quy định (về giá trị trung bình hoặc về số đơn vị HĐGS không phù hợp).

- Xử lý: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành 24 "Thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp" đối với 24 cơ sở sản xuất, phân phối và kinh doanh sản phẩm HĐGS không phù hợp quy định và chuyển 05 hồ sơ vi phạm về đo lường đối với lượng của HĐGS cho Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Qua công tác kiểm tra cho thấy số cơ sở sản xuất, phân phối và kinh doanh sản phẩm HĐGS vi phạm khá cao (24/31 cơ sở, chiếm tỉ lệ 77,4 %), chưa thực hiện đúng quy định về đo lường đối với lượng của HĐGS. Mặt khác, các cơ sở sản xuất vẫn còn sử dụng bao bì cũ đã in trước đó không phù hợp với quy định tại Thông tư 21/2014/TT-BKHCN  (dù trong năm 2015 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Phòng Kinh tế;  Phòng Kinh tế và Hạ tầng thành phố/thị xã/huyện tổ chức thông tin truyên truyền Thông tư 21/2014/TT-BKHCN cho 820 cơ sở sản xuất, phân phối và kinh doanh HĐGS trên địa bàn Tiền Giang; đồng thời phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tổ chức tọa đàm "Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn" quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN).

Do đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Thông tư 21/2014/TT-BKHCN để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối HĐGS nắm vững và thực hiện đúng quy định.

Huỳnh Trung Nghĩa

Tin liên quan
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    29/06/2018
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    11/09/2017
Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017    17/03/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    15/12/2016
Kết quả kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ Tết Trung thu năm 2016 và mũ bảo hiểm    05/11/2016
Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa    28/09/2016
Kết quả kiểm tra về đo lường tại cơ sở y tế    29/07/2016
Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008    12/07/2016
20 năm Giải thưởng chất lượng quốc gia    12/07/2016
Công tác triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    12/07/2016

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết