Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Hoạt động Quản lý Đo lường Hoạt động Quản lý Đo lường

Thủ tục hành chính - Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020 Thủ tục hành chính - Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng duy nhất về chất lượng do Thủ tướng quyết...
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017 Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017
Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính...
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước
Nhằm hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đào tạo đội ngũ cán bộ,...
Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 2847/TĐC-QLCL ngày...
Kết quả kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn Kết quả kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
Thực hiện kế hoạch kiểm tra số 21/KH-TĐC ngày 24/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng...
Kết quả kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ Tết Trung thu năm 2016 và mũ bảo hiểm Kết quả kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ Tết Trung thu năm 2016 và mũ bảo hiểm
Thực hiện theo chỉ đạo Công văn số 1866/TĐC-QLCL ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Tổng cục Tiêu chuẩn...
Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ngày 29/6/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND Quy định...
Kết quả kiểm tra về đo lường tại cơ sở y tế Kết quả kiểm tra về đo lường tại cơ sở y tế
Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra số 14/KH-TĐC, ngày 23/5/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường...
Công tác triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Công tác triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Nhằm giúp các doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình...
Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-TĐC ngày 23/3/2016 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc...

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết