Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Tin cảnh báo TBT Tin cảnh báo TBT

Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 02/2021 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 02/2021
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 01/2021 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 01/2021
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Bản tin TBT số 04/2020 Bản tin TBT số 04/2020
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang số 04/2020   xem tại đây .
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 12/2020 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 12/2020
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Myanmar công bố danh mục hàng hoá đòi hỏi giấy phép nhập khẩu Myanmar công bố danh mục hàng hoá đòi hỏi giấy phép nhập khẩu
Ngày 29/10/2020, Bộ Thương mại Myanmar đã ra Thông báo số 68/2020 về danh mục hàng hoá đòi hỏi...
Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8
Ngày 28/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 2187/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn...
Thủ tục hành chính - Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020 Thủ tục hành chính - Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng duy nhất về chất lượng do Thủ tướng quyết...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 11/2020 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 11/2020
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Bản tin TBT số 03/2020 Bản tin TBT số 03/2020
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Tiền Giang số 02/2020   xem tại đây .
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 10/2020 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 10/2020
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết