Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Tin cảnh báo TBT Tin cảnh báo TBT

Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 06/2020 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 06/2020
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 05/2020 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 05/2020
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 04/2020 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 04/2020
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn chăn nuôi và Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn chăn nuôi và Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
Ngày 09 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số...
EU yêu cầu chứng thư y tế động thực vật điện tử trong mùa virus ECOVID 19 EU yêu cầu chứng thư y tế động thực vật điện tử trong mùa virus ECOVID 19
Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của EU -DGSANTE của EU vừa thông...
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với sản phẩm nhôm Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với sản phẩm nhôm
Từ nay đến ngày 15/4/2020, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 03/2020 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 03/2020
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 02/2020 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 02/2020
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 01/2020 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 01/2020
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...
Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 12/2019 Tổng hợp Tin cảnh báo WTO tháng 12/2019
Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm ...

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 20166 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh Hình ảnh

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết